Detaljerad beskrivning av de två typerna av hydroxipropylmetylcellulosa HPMC Hydroxypropyl

2021-01-08

Detaljerad beskrivning av de två typerna avhydroxipropylmetylcellulosa HPMC Hydroxipropylmetylcellulosa kan delas in i omedelbar typ och smälttyp.


1)HPMCsnabbprodukt: När kallt vatten snabbt dispergeras och försvinner i vatten, eftersom HPMCbara dispergeras i vatten och inte riktigt upplöses, är vätskan inte viskös. På cirka 2 minuter ökade vätskans viskositet gradvis och bildade en transparent viskös gel.

2)HPMCsmältprodukter: Vid kallt vatten kan de snabbt spridas i varmt vatten och försvinna i det varma vattnet. När temperaturen sjunker till en viss temperatur uppträder viskositeten långsamt tills en transparent viskös gel bildas.

Allt som allt, i produktionsprocessen för HPMCväljer vi lämpligahydroxipropylmetylcellulosa HPMCprodukter enligt olika produkter och olika produktionsprocesser för att maximera produktionseffektivitet och kommersiella fördelar. Het smältaHPMCkan endast användas i kittpulver och murbruk. I flytande lim och beläggning kommer det att finnas klumpar och kan inte användas. Redo att användaHPMCanvänds ofta och kan användas i kittpulver och murbruk, liksom flytande lim och färg utan kontraindikationer.