Svavelfärgämnen

2020/07/23

Svavelfärger är de vanligaste färgämnen som tillverkas för bomull i termer av volym. De är billiga, har i allmänhet god tvättfasthet och är lätta att applicera. Svavelfärger är övervägande svarta, bruna och mörkblå. Röda svavelfärger är okända, även om det finns en rosa eller ljusare scharlakansröd färg.


Svavelfärger är vattenolösliga. I närvaro av ett reduktionsmedel och vid alkaliska pH-värden vid förhöjd temperatur på cirka 80 ° C, sönderfaller färgämnespartiklarna, som sedan blir vattenlösliga och därmed kan absorberas av tyget. Natriumsulfid eller natriumhydrosulfid är lämpliga reduktionsmedel. Vanligt salt underlättar absorptionen. Efter att tyget avlägsnats från färglösningen får den stå i luft varefter färgämnet regenereras genom oxidation. Det regenererade moderfärgämnet är olösligt i vatten. Oxidation kan också åstadkommas i luft eller med väteperoxid eller natriumbromat i en lätt sur lösning.

Den låga vattenlösligheten är grunden för den goda tvättfastheten hos dessa färgade tyger. Dessa färgämnen har god fasthetsegenskaper utom klorblekmedel. Eftersom färgämnet är vattenolösligt kommer det inte att blöda när det tvättas i vatten och inte fläcka andra kläder. Färgämnet kan emellertid ha dålig snabbhet att gnugga. Färgämnena bleks med hypokloritblekmedel.
Nästa:NEJ